חזון:

בית ג'ן כפר עם הפנים לתושב, המוביל לערכים, ערבות הדדית, חינוך, בריאות, חדשנות, תיירות ויציבות כלכלית והקניית תחושת ביטחון לכלל תושביו


מטרת על- "כפר מקדם זכויות"

מיקסום רווחת תושבי בית ג'ן לאיכות חיים, ע"י סל שירותים המסופק ביעילות, ותואם את העדפות הציבור.


קווים אסטרטגיים:

 1. "כפר לכלל תושביו"

   

  • שוויון הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל הפרט
  • העצמת ערכים חברתיים, דמוקרטיה, ומסורת דרוזית
  • חינוך פורץ דרך ומצוינות
  • מאפשר ומקיים חיי חברה ואיכות חיים, תרבות ושמירה על כבוד האדם

    

 2. מועצה מקומית משתפת ועצמאית:

   

  • השבחת הדרג המקצועי ופיתוח הון אנושי ערכי ואיכותי המעצים ומקדם את היישוב
  • כפר השואף ליציבות כלכלית מתמדת
  • אשכול אזורי להקמת פארק תעסוקה ירוקה
  • חיזוק תחושת השייכות והגברת הביטחון האישי

    

 3. מרכז תיירותי

   

  • כפר מוביל בתיירות המהווה מוקד אזורי וארצי בכל ענפי התיירות
  • כפר משמר ומטפח ערכי הטבע והסביבה
  • שימור האותנטיות בגרעין הכפר שיהווה מרכז ביקור עיקרי
  • מרכז לפעילות נוער אטרקטיבית ומאתגרת (אקסטרים)

    

 4. כפר אטרקטיבי למגורים
 • נוף כפרי פורח הנטמע בלב שמורת הטבע והסביבה
 • אורח חיים מקיים (איזון בין צרכי התושב לבין ערכי ומשאבי הטבע)
 • מערכת תחבורה נגישה בת קיימא
 • עידוד בנייה מקיימת