משנת 1964 עד 2024

מס' קדנציהשם ראש  המועצהשנות כהונה
13עו"ד ראדי נאיף נג'ם11/2018 – 3/2024
12מר ביאן  אמין קבלאן11/2013  –   11/2018
11מר ביאן אמין קבלאן11/2008 –  11/2013
10עו"ד יוסף קאסם קבלאן11/2003  –  11/2008
9מר שפיק נג'יב אסעד  (ז"ל)11/1998 –  8/2002
9מר פארס הזימה טאפש29/8/2002 –  18/11/2003
8עו"ד יוסף קבלאן11/1993  –  11/1998
7עו"ד יוסף קאסם קבלאן3/1989  –  7/1991
7מר גמאל חסין סלאלחה8/7/1991 -1/9/1992
7עו"ד סעיד קאסם נפאע5/9/1992 – 11/1993
6מר שפיק נג'יב אסעד (ז"ל)12/1983  –  3/1989
5שיח' רג'א חמאדה קבלאן (ז"ל)7/1979 – 7/12/1983
4שיח' רג'א חמאדה קבלאן (ז"ל)26/6/1976  – 7/1979
3מר שפיק נג'יב אסעד   (ז"ל)23/5/1972 – 6/1976
2שיח' נסיב עלי קבלאן  (ז"ל)6/7/1968 – 1/1970
2מר שפיק נג'יב אסעד   (ז"ל)1/1970 – 23/5/1972
1שיח' אמין חסין קבלאן (ז"ל)1964 – 7/1968