חוק חופש המידע

בהתאם לחוק חופש המידע (1998) רשאי כל אזרח או תושב ישראלי לקבל כל מידע המצוי ברשות ציבורית (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב). זכותו של הפונה בבקשה לקבל את המידע במסגרת חוק חופש המידע, והוא אינו חייב לציין את הטעם לבקשתו.

דוח לתושב חוק חופש המידע לשנת 2017

מתי מגישים בקשת חופש מידע?
כשרוצים לקבל מידע מרשות ציבורית.
ניתן לבקש מידע אישי, מידע הקשור להנחיות ונהלים וכל מידע אחר המצוי בידי הרשות.

למי פונים?
לממונה חופש המידע ברשות – פדוה דבור

דרכי התקשרות : 

טלפון: 04-9802220  ;   050-2105796

מייל: [email protected]

שעות עבודה :  8:00 – 16:30

ימי קבלת קהל  –  בתיאום מראש