נגישות במועצה

מסמך כללי – נגישות במועצה – לחצו כאן

הודעה בדבר מקומות ציבוריים במועצה המקומית בית ג'אן שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות נגישות במהלך שנת 2023 – לחצו כאן