מועצת בית ג'אן עומדת לשירות התושבים, ומהווה כתובת לתלונותיהם של תושבי הכפר והמבקרים בשעריו.
המועצה מטפלת בפניות, הצעות, הבהרות, שאלות ותודות, הנוגעות לכלל תחומי העשייה בכפר.

שימו לב!

בנוגע לפניות הקשורות למחלקות המועצה, יש לפנות תחילה ישירות למחלקה הרלוונטית.

ניתן להגיש בקשה לממונה פניות הציבור, באמצעות פרטי הקשר הבאים:

פרטי קשר:
ממונה פניות הציבור – רו"ח האדי סעד
דוא"ל[email protected]
טלפון: 04-9802220
טלפון נייד:  050-9022316