המועצה המקומית בית-ג'ן  –  הקדנציה השלוש  עשרה

                                                               ראדי נג'ם  – ראש המועצה                                    

עבדאלכרים עזה –  סגן ראש המועצה

חסן סלאלחה – סגן ראש המועצה

ועדת הנהלה:
יו"ר: ראש המועצה
חברים: כמאל עטילה, כמאל קבלאן, אמל חרב, עבדאלכרים עזה, פואד טאפש, חסן סלאלחה, איאס פארס, רוכון אסעד.

ועדת חינוך:
יו"ר: אמל חרב
חברים: פואד טאפש, עבדאלכרים עזה, ג'מאל חמוד, חסן סלאלחה.
נציגי ציבור: אחמד חסן סלאלחה, גמאל סעד, נג'את נפאע, ג'אלה קיס, יוסף אסעד עטילה, ג'וניד שאהין.

ועדת מכרזים:
יו"ר: איאס פארס
חברים: סלמאן קבלאן, אמל חרב, כמאל עטילה, עבדאלכרים עזה.
משתתפים: יועמ"ש, מהנדס, גזבר, מזכיר.

ועדת רכש:
יו"ר: מזכירת המועצה – פדוה דבור
חברים: האדי סעד, גזבר המועצה. עו"ד עאדל עלי, יועמ"ש המועצה.  מחמד אבו עלסה, מנהל רכש.
נציג המחלקה שעבורה מיועדת הרכישה.

ועדת כספים:
יו"ר: כמאל קבלאן
חברים: אמל חרב, סלמאן קבלאן, כמאל עטילה, פואד טאפש.

ועדת תיירות:
יו"ר: כמאל עטילה.
חברים: סלמאן קבלאן, ג'מאל חמוד, חסן סלאלחה, עבדאלכרים עזה.
נציגי ציבור: נג'וא ג'אנם.

ועדת איכות סביבה ובריאות:
יו"ר: חסן סלאלחה.
חברים: איאס פארס, אמל חרב, רוכון אסעד, סלמאן קבלאן.
משתתפים: מנהל מח' תברואה.
נציגי ציבור: ד"ר ג'אזי ח'יר, סמיר יוסף חמוד, נרג'ס ג'אנם.

ועדת חקלאות:
יו"ר
:  כמאל עטילה
חברים
: סאלח האני קבלאן, מחמד אסעד חמוד, שפיק חסין עזה, פואז פאיז קבלאן, אמל פהד ג'מולה, נסיף ג'מאל ח'טיב, סאלח פרחאן חמוד, פרהוד אסעד טאפש, סעיד סאלח קבלאן, ת'אבת סאלח סויד, פארס אמין קבלאן, אסד מחמד אבו חיה, נג'יב קאסם קיס, ג'מאל סאלח דחרוג', ג'מאל כנג' עטילה.

ועדת רישוי עסקים:
יו"ר: ראש המועצה
חברים
: עבד לאכרים עזה, אמל חרב.
משתתפים: יועמ"ש, מהנדס, סהיר נגם, נציג כבאות, אחראי רישוי עסקים.

ועדת תכנון ופיתוח והקצאת קרקע:
יו"ר
:  פואד טאפש
חברים
: כמאל עטילה, עבדאלכרים עזה.
נציגי ציבור
: עפראא סלאלחה

ועדת תנועה, פיקוח ותמרור:
יו"ר: פואד טאפש
חברים
: כמאל עטילה, כמאל קבלאן, אמל חרב, פואד טאפש, חסן סלאלחה, עבדאלכרים עזה, איאס פארס, רוכון אסעד.
נציג ציבור
: מוניר קזאמל, הייסם עטילה, היית'ם שאהין, עלאא חמוד,  עאדל קבלאן, מנדי חמזה,  נאיף נגם, עפראא סלאלחה, נסרין דבור, זמורוד קבלאן,  חסן סאמי אסעד.

ועדת מנגנון, שימוע ופיטורין ופניות ציבור:
יו"ר
: עבדאלכרים עזה
חברים
: כמאל עטילה, אמל חרב, חסן סלאלחה, מזכיר המועצה, גזבר, יו"ר ועד עובדים, יועמ"ש.

ועדת מחיקת חובות:
יו"ר: רוכון אסעד
חברים
: עבדאלכרים עזה, כמאל עטילה, יועמ"ש, גזבר, מנהל ארנונה.
משתתפים
:  אחראי גבייה, מזכיר המועצה.

ועדת הנחות בארנונה
יו"ר
: כמאל עטילה
חברים
: רוכון אסעד, עבדאלכרים עזה, יועמ"ש, גזבר, מנהל ארנונה.
משתתפים: אחראי גבייה, מזכיר המועצה.

ועדת תמיכות מקצועיות+משנה
יו"ר: גמאל חמוד
חברים
: רוכן אסעד, סלמאן קבלאן, כמאל עטילה, אמל חרב, עבד אלכרים עזה.
ועדה מקצועית
: מזכיר המועצה, יועמ"ש,     גזבר  המועצה.

ועדת ערר על קביעת ארנונה
יו"ר: עו"ד וסאם פארס
חברים
: עפו שאהין, אסעד קבלאן.

ועדת ביקורת
יו"ר:  נביל אבו עסלה
חברים
: ג'מאל חמוד, סלמאן קבלאן.

ועדת דת
יו"ר:  כמאל קבלאן
חברים
: סלמאן קבלאן, איאס פארס.
נציג ציבור
: יוסף אסעיד עטילה.

ועדת ספורט וצעירים
יו"ר:  איאס פארס
חברים
: חסן סלאלחה, פואד טאפש, סלמאן קבלאן.

ועדת קשרי חוץ
יו"ר:  פואד טאפש
חברים
: חסן סלאלחה, עבדאלכרים עזה, איאס פארס.

ועדת פס"ח
יו"ר:איאס פארס
חברים
: קב"ט, אחראי פס"ח, ראשי מכלולים, אנשי מקצוע.

ועדת מל"ח
יו"ר: ראש המועצה
חברים
: פדוה דבור,מזכיר המועצה, סהיר נג'ם, קב"ט, סאמי מסעוד,רמ"ט.
ראשי מכלולים
: כללי וכ"א פדוה דבור, טיפול באוכלוסיה זיאד קבלאן, חינוך מהנא טאפש, מידע לציבור נדאל חלבי, לוגיסטיקה מחמד אבו עסלה, תשתיות והנדסה נדים מרעי, יו"ר ועדת תנועה ופיקוח, יו"ר ועדת רכש,  יו"ר ועדת תכנון ופיתוח, יו"ר ועדת חינוך, יו"ר פס"ח.

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
יו"ר: איאס פארס
חברים
: גמאל חמוד, סלמאן קבלאן, אמל חרב.
נציג ציבור
: חמד ולי.

ועדת בחינה לקבלת עובדים
יו"ר: ראש המועצה.
נציג ציבור
: ראפת חלבי*, פארס טאפש*, ג'יהאן שאהין, מאדי מחמד קבלאן*, ג'מיל פארס*,
בנוסף לחברי הועדה עפ"י הנחיות משרד הפנים.
(הזמנת נציג ציבור היא לפי סוג המשרה)

ועדה למיגור האלימות
יו"ר: ראש המועצה.
חברים
: אמל חרב, איאס פארס, מזכירת המועצה, מנהל מח' חינוך, קב"ט המועצה, מנהל מח' רווחה, נציג משטרת ישראל, מנהל מח' תברואה, מתאם ישובי למניעת סמים, הבה סלאלחה, זמורוד טאפש.

ועדת השקעות

 

רכז הועדות – מזכירת המועצה

נכון ליום 6/2/2018 (עפ"י ישיבת מועצה לא מן המנין מס' 1/2019 )