בשנת הלימודים הנוכחית תשע"ט – לומדים 383 ילדים טרום חובה ו- 172 ילדי חובה – 12 ילדים בגן שפתי .

 שם הגננתחובה/טרום חובהסמל המוסדשם המוסד
1רג'אא עבדאללהגן ט.ח507640אלאנואר
2עליא והבהגן ט.ח507905עסאפיר אגנה
3היאם שאהיןגן ט.ח507871אלמחבה
4הודא מנסורגן ט.ח507848אלעסאפיר
5זאדת עזהגן ט.ח507798אלמרח
6מהא אסעדגן ט.ח507822אלסדאקה
7עפיפה שאהיןגן ט.ח507772אלורד
8סלוא חרבגן ט.ח507756אלפרשאת
9רתיבה חטיבגן ט.ח507731אלשמוע
10עליא טאפשגן ט.ח507715אלנרגס
11סוריה אבו עסלהגן ט.ח507681אלחנאן
12אחלאס סרבוךגן ט.ח507673אלמרח
13אנעאם פיאדגן ט.ח507657אלנגום
14זמורד קבלאןגן חובה507962אלורוד
15הגר זידאןגן חובה507954אלחקיאת
16אלהאם אבו חיהגן חובה507988אלשמש
17יאקות דבורגן חובה507913אלמחבה
18נאיפה קיסגן חובה507970אלסדאקה
19עפיפה חמודגן חובה507947אלנור
20הודה מוראדגן חובה507939אלאלואן
21האלה זויהדגן שפתי197061אלאמל

שעות הפעילות :

 • בגילאי טרום חובה- בימים א- ה בשעות 7:30- 14:00

תוכנית ניצנים: 14:00-16:00

 • בגילאי חובה : בימים א- ה בשעות 7:30- 14:00

שעות פתיחת הגנים ונעילתם

 • 7:30- פתיחת הגן ע"י הסייעת וביצוע סריקה על פי הנחיות חוזר מנכ"ל .
 • 7:35פתיחת הגן וקבלת הילדים עד השעה 8:30.
 • 8:30 – סגירת הגן.
 • 8:45- – פתיחת הגן למאחרים (כניסת הילדים ללא ההורים)
 • 9:00- פתיחת הגן פעם נוספת ואחרונה ונעילת הגן עד סיום יום לימודים (ללא ההורים)
 • 13:30– פתיחת הגן לשחרור הילדים בצורה מבוקרת (מיועד לילדים בגילאי 4-3 ועד חודש דצמבר בלבד(.
 • 14:00- שחרור כל הילדים שאינם נשארים לצהרונים – סיום יום הלימודים.
 • 14:00-16:00- עילות בצהרון בגן לילדים שנרשמו לכך- תכנית ניצנים.

צוותים:

מפקחות משרד החינוך

 • מפקחת חינוך ממלכתי- גב' איהאב קאסם חלבי .
 • מפקחת חינוך מיוחד- גב' פאדיה פלאח .

צוות הגן

 • גננת בפיקוח משרד החינוך.
 • סייעת בפיקוח הרשות.