בשנת הלימודים הנוכחית תשע"ט – לומדים 383 ילדים טרום חובה ו- 172 ילדי חובה – 12 ילדים בגן שפתי .

גני טרום חובה

מס'

שם גן

סמל מוסד

מיקום הגן

1

רג'אא סלאלחה

507640

חוסין סעד

2

עליא והבה

507905

חכמת ח'טיב

3

שאדיה מרעי

507871

נפאע נפאע

4

הודא מנסור

507848

עלי כמאל חמוד

5

לידיא קבלאן

507798

ראיק עזה

6

מהא אסעד

507822

עאדל ג'מולה

7

עפיפה שאהין

507772

חוסין חלבי

8

סלוא חרב

507756

עבדו קבלאן

9

רתיבה חטיב

507731

מתחת למתנ"ס

10

עליא טאפש

507715

ליד המתנ"ס

11

סוריה אבו עסלה

507681

והיב פארס

12

אח'לאס סרבוך

507673

ח'זנה ח'טיב

13

אנעאם פיאד

507657

מתחת למתנ"ס

גני חובה

מס'

שם גן

סמל מוסד

מיקום הגן

1

זמורוד קבלאן  

507962

אחמד מלחם קבלאן

2

הג'ר זידאן 

507954

ליד בי"ס ב'

3

אלהאם אבו חיה 

507988

ליד בי"ס ב'

4

סראא חמוד 

507913

ליד בי"ס ג'

5

נאיפה קיס 

507970

ליד בי"ס ג'

6

עפיפה חמוד

507947

ליד בי"ס א'

7

הודא מוראד

507939

ליד בי"ס א'

גן שפתי:

האלה זויהד

197061

מרכז טיפולי / שפתי

ליד לוטפי טאפש

שעות הפעילות :

 • בגילאי טרום חובה- בימים א- ה בשעות 7:30- 14:00

תוכנית ניצנים: 14:00-16:00

 • בגילאי חובה : בימים א- ה בשעות 7:30- 14:00

שעות פתיחת הגנים ונעילתם

 • 7:30- פתיחת הגן ע"י הסייעת וביצוע סריקה על פי הנחיות חוזר מנכ"ל .
 • 7:35פתיחת הגן וקבלת הילדים עד השעה 8:30.
 • 8:30 – סגירת הגן.
 • 8:45- – פתיחת הגן למאחרים (כניסת הילדים ללא ההורים)
 • 9:00- פתיחת הגן פעם נוספת ואחרונה ונעילת הגן עד סיום יום לימודים (ללא ההורים)
 • 13:30– פתיחת הגן לשחרור הילדים בצורה מבוקרת (מיועד לילדים בגילאי 4-3 ועד חודש דצמבר בלבד(.
 • 14:00- שחרור כל הילדים שאינם נשארים לצהרונים – סיום יום הלימודים.
 • 14:00-16:00- עילות בצהרון בגן לילדים שנרשמו לכך- תכנית ניצנים.

צוותים:

מפקחות משרד החינוך

 • מפקחת חינוך ממלכתי- גב' איהאב קאסם חלבי .
 • מפקחת חינוך מיוחד- גב' פאדיה פלאח .

צוות הגן

 • גננת בפיקוח משרד החינוך.
 • סייעת בפיקוח הרשות.