סייעת רפואית

קיימות מסגרות חינוכיות רבות ומגוונות הנותנות מענה לצרכים הייחודיים של הילדים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד לסוגיו.
תלמידים בעלי צרכים רפואיים, המצריכים טיפולים סיעודיים ופעולות מנע, לצורך שמירה על מצב בריאות תקין ומניעת מצבים מסכני חיים, זכאים לסייעת רפואית שתאפשר להם ללמוד עם ילדים רגילים בני גילם, מבלי לסכן את בריאותם וחייהם. 
היקף הסיוע יקבע בהתאם להחלטת הועדה, ועל פי ולנהלי משרד החינוך בנושא.

תהליך ממוש הזכות:

 1. יש לפנות לאגף החינוך באמצעות מזכירת האגף, עם כל המסמכים הנדרשים:
 • חוות דעת רפואית עדכנית בצירוף טופס הנחיות לפעולות טיפוליות בזמן הלימודים‏.
 • דוח פסיכוסוציאלי מעו"ס המרפאה המטפלת בילד או עו"ס/פסיכולוג/יועצת חינוכית המכיר את ‏הילד והמשפחה.
 1. מזכירת האגף מעבירה את הבקשה למשרד החינוך, ולאחריה תתכנס וועדה בין משרדית של משרד החינוך, משרד הבריאות, ומשרד הרווחה, בה יוחלט על מספר שעות הסייעת לתלמיד.
 2. התשובה תשלח למזכירת אגף החינוך, והיא תעבירה להורים.
 3. העסקת הסייעת- לאחר קבלת הזכאות, ההורים ראשיים לבחור סייעת, בעלת ההכשרה המתאימה, על המועצה לאשר את העסקתה ולהחתימה על חוזה.
 4. לכל בית ספר יכולה להיות עד סייעת רפואית אחת (לכמה ילדים)
 5. יש לחדש את הפנייה מידי שנה ולצרף מסמכים עדכניים.

סייעת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במערכת החינוך הרגילה, זכאים לסיוע בהתנהלות בזמן הגן, לעזרה פיזית ולימודית ולתיווך חברתי. אופי הסיוע והיקף שעות הסייעת תלויים בקשיי הילד ובצרכיו. הבקשה נדונה בוועדה בה חברים משרד החינוך, העירייה וההורים.

את הבקשה מגישים דרך מנהלת הגן.

היקף הסיוע יקבע בהתאם להחלטת הועדה, ועל פי ולנהלי משרד החינוך בנושא.

תהליך ממימוש הזכות:

 1. על ההורים לפנות למוסד החינוכי בבקשה לקבלת סייעת צמודה דרך מתי"א (תשלום). מומלץ להורים להביא המלצה ‏בכתב על הצורך בסייעת מגורם מאבחן או מטפל המכיר את הילד.‏
 2. החל מגיל חובה, הדיון בצורך של הילד בסייעת יתקיים בישיבת ועדת שילוב בית ספרית או כחלק ‏מהדיון בוועדת ההשמה. הורים המעוניינים בסייעת לילדם, צריכים להעלות את בקשתם במסגרת הדיונים בוועדות אלו. בוועדה משתתפים: מנהל בית הספר, פסיכולוג בית הספר, המחנכת, מורה לחינוך מיוחד, נציג ממתי"א, נציג הרשות וההורים.
 3. הועדה דנה בבקשה וקובעת את זכאותו של התלמיד לתמיכה של סייעות.
 4. העסקת הסייעת- לאחר קבלת הזכאות, ההורים בשיתוף עם המוצעה ראשיים לבחור סייעת, בעלת ההכשרה המתאימה, על המועצה לאשר את העסקתה ולהחתימה על חוזה.
 5. לאחר קבלת הזכאות, ההורים/ המועצה בוחרים ביחד סייעת, המועצה יוצרת התקשרות ומתחילים לעבוד יחד. (כמו רפואית).
 6. הקצאת השעות- מכסת השעות עבוד סיוע אישי מתבצעת על ידי מתי"א באמצעות ועדת השילוב, הפיקוח ונציג הרשות המקומית, בהתאם לקריטריונים.