הכניסה לגן הילדים מזמנת לילדיכם אפשרויות להתפתחות וצמיחה, אך גם מציבה בפניו אתגרים חדשים. אחד האתגרים הוא פיתוח העצמאות ובפרט, שליטה על צרכי.

תוכניות ויוזמות חינוכיות:
מערכת החינוך הקדם יסודית מחויבת למקצועות הליבה – כישורי שפה, מתמטיקה ומדעים, אומנויות, כישורי חיים בריאות, בטיחות. ההוראה בגנים מותאמת ליכולת הלמידה של הילדים, לצרכיהם ולתחומי העניין, והלמידה מתרחשת בדרך חווייתית.

תוכניות ההעשרה בגני הילדים מופעלות בשיתוף משרד החינוך, אגף החינוך ועפ"י בחירת הגננת.

טיפוח חשיבה מתמטית
חשיפת הילדים ללמידה והתנסות במיומנויות חשיבה בתחום המתמטיקה, הכרת מושגים מתמטיים ושימוש נכון בהם.

חינוך סביבתי
גני הילדים מחנכים לערכים לקראת סביבה איכותית יותר, פליאה מהטבע, התפעמות מהיופי שבסביבה, כבוד לאדם, לבעלי חיים ולצומח.

שפה ואוריינות
מטרת התוכנית לקדם את האוריינות הלשונית המוקדמת של ילדי הגן, תוך הדגשת הרכיבים אשר סוללים את הדרך לרכישת מיומנויות קריאה וכתיבה, טיפוח השפה הדבורה, והכרת ייחודה של השפה הכתובה. אין כוונת התוכנית ללמד את ילדי הגן לפענח מילים או טקסטים או לכתוב, שכן הגן אינו המסגרת הפורמלית לכך.

זהירות בדרכים
ילדי הגנים מתנסים בכללי זהירות בדרכים ומהווים שגרירים נאמנים להטמעת הנושא בקהילה. במהלך השנה נחשפים הילדים להצגות, סיפורים ופעילויות אשר מטרתם לחשוף את הילדים לחשיבות הרבה של הנושא.

 

תוכניות ויוזמות מיוחדות:

חינוך גופני לגיל הרך
הצורך בתנועה אצל ילדים בגיל הרך הוא בסיסי וטבעי. התוכנית מאפשרת התפתחות מוטורית רגשית- חברתית וקוגניטיבית ועוסקת בבריאות ובהרגלי יציבה נכונים.

חינוך מוסיקלי
מורים לריתמוסיקה בגיל הרך מפעילים את הילדים בפעילות העשרה מוסיקלית שבועית על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך.

ספריית אלפאנוס
תכנית ייחודית השואפת להנחיל לילדים אהבה לספר ולעודד עיסוק בערכים בחיק המשפחה ובמסגרת החינוכית. במסגרת התוכנית כל ילד מקבל 8 ספרים שנלמדים בגן ובסוף תהליך הלימודים הילד מקבל את הספר לביתו.

סדנאות
סדנאות המיועדות להורי ילדי הגנים להעלאת קונפליקטים וניסיון למציאת פתרונות, להבנת מאפייני ההתפתחות של הגיל הרך, במטרה להעניק להורים כלים להורות מוצלחת.

סל תרבות
חשיפת ילדי הגן לתחומי האומנות השונים- מוסיקה, תיאטרון, מחול, אומנות פלסטית ועוד. מטרת התוכנית להכשיר את הילדים להיות שוחרי אמנות איכותית בחייהם הבוגרים.  הגננות בוחרת מתוך ההיצע המגוון את המופעים בהם יצפו הילדים במהלך השנה.

מעג"ן
תכנית התערבות בתחומי ההתפתחות השונים עבור ילדים המתקשים בתפקוד ולומדים במסגרות החינוך הרגילות. צוות מעג"ן פועל בשיתוף הצוות החינוכי בתוך מסגרות החינוך כמערך של אנשי מקצוע (מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ועוד). צוות מעג"ן פועל בשיתוף עם הצוות החינוכי בתוך מסגרות החינוך ומהווה גורם היוועצות ותמיכה למחנכים ולהורים לגבי הילדים במסגרת, ומהווה גורם מתערב בכל רבדי המניעה.  התוכנית מיושמת בכל גני קדם חובה במתכונת מורחבת ובמתכונת מעג"ן קלאסי בגני חובה שמבקרים אחת לשבועיים בגנים.

תכנית אני והשוטר שלי – עיר ללא אלימות – גני חובה
מטרת הפרויקט לטפח אזרחות טובה, לקרב את הילדים אל עבודת השוטר, להקנות להם אמון והזדהות כלפי המשטרה ולחשוף את הילדים לתפקידי המשטרה והשוטרים, כדי שיכירו מקרוב את אחד המוסדות האחראים לארגון ולשמירת הסדר במדינה. התוכנית מתבצעת באמצעות שוטרים המיועדים להיכנס לגנים ולקחת חלק בפרויקט ארצי שמוביל האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך בשיתוף עם משטרת ישראל. במהלך הפרויקט ילמדו ילדי הגנים את תחומי פעילותה של המשטרה ויפגשו עם השוטר שיוצמד לגן.

תכנית אור- גני חובה
תכנית אור היא תכנית התערבות רב תחומית מקיפה ואינטנסיבית לילדים, הורים וצוות חינוכי, הפועלת במסגרות חינוכיות לגיל הרך. התוכנית פועלת למניעת וצמצום פגיעה בפוטנציאל ההתפתחותי.
מטרות ברמת הילד: התוכנית תתמוך בקידום יכולות בתחומים הבאי:  הבעה שפתית, שיח בקבוצה, שיח מובן בהקשר, יכולת לשאול שאלות. הבעה רגשית באמצעות הבעה מילולית, משחק סוציו דרמטי, הבנת מסרים ספרותיים, ויסות רגשי והתנהגותי ותחושת מסוגלות עצמית.  הילדים ירחיבו את ידע העולם ומושגי היסוד.
מטות ברמת ההורים: התוכנית תסייע להורים להכיר את תחומי ההתפתחות השונים ודרכי העשרתם.  ההדרכה תתמקד בתחומי היכולת, הקושי והעניין של הילד תוך אינטראקציה של הנאה משותפת.
מטרות ברמת הצוות החינוכי: התוכנית תפעל בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי בתיאום יעדי ההתערבות של ילדים ופעוטות.

טעימות בעברית – בגני חובה
חשיפת ילדי הגן לשפה העברית באופן חוויתי שמטרתה לחזק את שליטת התלמידים בשפה העברית המדוברת, בקרב תלמידי החברה הערבית, באמצעות שירים וסיפורים קצרים, בדגש על שילוב גננות דוברות עברית כשפת אם.  החינוך בגיל הרך שואף לטפח תפיסה כוללת של אורח חיים דרוזי בגן באמצעות העשרה בנושאים הקשורים לחגים, העמקה בערכים וחברתיים וביחסים שבין אדם לחברו, כפי שבאים לידי ביטוי במורשת הדרוזית.

התוכנית הלאומית 360 – לילדים ובני נוער בסיכון

 360: התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון מחוללת שינוי מקיף בהתמודדות החברה הישראלית עם מצבי הסיכון של ילדים ונוער ובני משפחותיהם. בעקבות המלצות הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ונוער בסיכון ובמצוקה (וועדת שמיד) חברו חמישה משרדי ממשלה ליישום החלטת הממשלה בנושא זה.

התוכנית הלאומית ייחודית בכך שהיא מנוהלת במשותף על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המוביל ומתכלל את התוכנית יחד עם משרד החינוך (השותף להפעלת התוכנית במחוזות(. משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה, המשרד לביטחון פנים. בנוסף, שותפים בתוכנית מרכז השלטון המקומי ואשלים, ג'וינט ישראל, המשתתפת ביישום המרכיב לגיל הרך ("התחלה טובה")
המטרה : צמצום היקף הסיכון ילדים ובני נוער
התוכנית מכוונת לצמצם את היקף הילדים ובני הנוער החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם. כתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה הבין לאומית לזכויות הילד בשבעה תחומי חיים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות נפשית, השתייכות והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגות מסכנת שלהם עצמם. הממשלה הגדירה לתוכנית 13 יעדים המכוונים לשיפור מצב הילדים והוריהם, ו-13 יעדים המכוונים לשינוי ושדרוג מערך השירותים הקיימים עבורם.
התוכנית מיושמת למעלה מ-185 ישובים, אגדי ישובים ושכונות שנבחרו על פי קריטריונים סוציו אקונומיים בערים גדולות.