מטרתו של חוק חינוך מיוחד היא קידום ופיתוח כישוריו של הילד, כדי להקל על שילובו בחברה ובמעגל העבודה. הזכאות לפי החוק היא לכל ילד עם מוגבלות שכלית, נפשית, גופנית או התנהגותית בגילאים 3-21.

חלקם של הילדים משתלבים במסגרת החינוך המיוחד או במסגרת החינוך הרגיל, בכיתות חינוך מיוחד, בשילוב יחידני, בסיוע ותמיכה של שירותים חינוכיים וטיפוליים.                                                                                                              

הטיפול התומך כולל שעות טיפול פרא- רפואי, שעות שילוב ומגוון טיפולים נוספים כגון:  פיזיותרפיה, ליקויי תקשורת, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, ריפוי במוסיקה, דרמה ואומנות, הניתנים במסגרת בתי הספר והגנים השונים.

מרכז תמיכה אזורי מתי"א
מתי"א הינו מרכז המספק מערכת תומכת למסגרת החינוך הרגיל ולמסגרת החינוך המיוחד. תפקיד המרכז הינו לרכז את המלצות ועדות השילוב ממוסדות החינוך ולתת מענים טיפוליים וחינוכיים למוסדות החינוך ולאפשר את שילובם המיטבי של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת הכיתה הרגילה.       

מסגרות החינוך המיוחד:

  • גן שפתי
  • כיתת/ות חינוך מיוחד בכל בית ספר (יסודי, חט"ב, תיכון)
  • מסגרות חוץ לחינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלויות פיזיות/ פיגור שיכלי (קל עד סיעודי)

 

שילוב במסגרת החינוך הרגיל
ועדת הזכאות והאפיון היא זו הקובעת את זכאותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים לשילוב במסגרת החינוך הרגיל או במסגרת חינוך מיוחד מתאימה

הסיוע כולל תמיכה פרטנית של סייעת או שעות תגבור על פי המלצות הוועדה וחוזר מנכ"ל.

אופן הפנייה לוועדה ומסמכים נדרשים:
הפנייה לוועדה יכולה להתבצע ע"י ההורים, הצוות החינוכי וגורמי הרווחה.

לפנייה יש לצרף:

אבחונים:
את הבדיקות והאבחונים ניתן לערוך במכונים השונים להתפתחות הילד (מגיל לידה ועד גיל 7). אבחונים פסיכו-דידקטיים, ניתן לערוך במכונים מורשים.

יישום המלצות ועדת זכאות ואפיון
לאחר החלטת העדה ובאם הוחלט כי התלמיד זכאי לשילוב במסגרת החינוך הרגיל, יתכנס צוות בית ספרי, בשיתוף הילד וההורים, לצורך התאמת תוכנית לימודים מיוחדת עבורו.

ערר:
ניתן לערער על החלטת הועדה במשרד החינוך, תוך 14 יום מקבלת ההחלטה. יש לצרף את כל המסמכים שהוגשו לוועדה, מכתב המפרט את הסיבה לערעור, מסמכים נוספים לפי הצורך.

 

שיבוץ במסגרת החינוך המיוחד
ועדת זכאות ואפיון היא הגוף הקובע את זכאותו של הילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד. פנייה לוועדה יכולה להיעשות רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות הטיפוליות והחינוכיות לשילובו של התלמיד.

 

אופן הפנייה ומסמכים נדרשים:

הפנייה לוועדה יכולה להתבצע ע"י המסגרת החינוכית, או ע"י עובד סוציאלי אליהם יפנה ההורה. הורים לתלמידים בבית הספר יגישו את הטפסים בבית הספר, בצירוף המסמכים:

יישום המלצה
הועדה תקבע את זכאותו של התלמיד לחינוך מיוחד ותציין בהחלטתה את סוג המסגרת המתאימה ואת האפיון הראשי של לקותו, ועל פיה הוא ישובץ.

ועדת השיבוץ תקבע את המסגרת אליה ישובץ. הודעה תשלח להורים בדואר.

ערר:
ניתן לערער על החלטת הועדה 21 יום מיום קבלת ההחלטה.