מסגרות בתי ספר יסודי

שם בית הספר

שם מנהל

טלפון

אתר אינטרנט

יסודי א (ירוק)

גאלב דבור

04-9802306

אתר

יסודי ב ממלכתי אל אום

מוניר זויהד

04-9805405

אתר

יסודי ג אל אמל

פאאד דיב

04-9803883

אתר

רישום לבתי ספר יסודי
הרישום מתבצע על ידי הנהלת בית הספר. אין צורך להירשם באופן עצמאי. רשימת הילדים עוברת באופן אוטומטי מהגנים, על פי אזור גיאוגרפי.

המעבר מגן חובה לכיתה א- מתבצע בתהליך מובנה ע"י הגננת והנהלת בית הספר ובשיתוף ההורים.

תוכניות ייחודיות:
לכל בית ספר תוכניות ייחודיות משלו, מידע נוסף ניתן לקבל בבית הספר או באתרי האינטרנט המפורטים למעלה.