בית ספר חט"ב מקיף, על שם ג'אלב מנסור

מנהל: יוסף חרב

טלפון: 04-9803210

אתר אינטרנט

 

הרישום לחט"ב:
הרישום מתבצע באופן אוטומטי על ידי הנהלת בתי הספר היסודיים והחטב בשיתוף תוכנית מעברים.

 

בית ספר תיכון מקיף (שש שנתי)

מנהל: ג'אלל סעד (מ"מ)

טלפון: 04-9803208

 

הרישום לתיכון:
הרישום מתבצע באופן אוטומטי על ידי הנהלת בתי הספר היסודיים והחטב בשיתוף תוכנית מעברים.