קציני הביקור הסדיר ממונים מטעם משרד החינוך לצורך יישום חוק חינוך חובה אצל ילדים בגיל 3 -18.
הקב"סיות בבית ג'אן פועלות בסיוע הצוות החינוכי והטיפולי של המוסד החינוכי ובשיתוף השירות הפסיכולוגי ופועלות כגורם המקשר בין כלל המערכות לטובתו של התלמיד.

פעילות קצינות ביקור סדיר

 • מעקב אחר ביקורם הסדיר של תלמידים מגן חובה ועד כיתה י"ב
 • במסגרת החינוכית – בניית מערך תומך המותאם על פי צרכי התלמיד למיצוי היכולות הלימודיות
 • איתור תלמידים מתקשים ומניעת נשירתם מבית הספר
 • הכוונת מוסד לימודי מותאם או סיוע במציאת מסגרת חלופית התואמת את צרכיו הספציפיים של התלמיד
 • ביקורי בית וגישור בין ההורה לתמיד
 • ייצוג בוועדות זכאות, וועדות משמעת ובבית המשפט
 • שילוב הילד במסגרות או תכניות טיפוליות ורגשיות מותאמות
 • קליטת תלמיד חדש במועצה וסיוע במעברים בין מוסדיים

מהם המקרים בהם כדאי לפנות אל קציני הביקור הסדיר?

 • כאשר נצפים קשיים בתפקוד הילד
 • כאשר קיים חשש לנשירה
 • נוכחות מועטה של הילד במסגרת החינוכית
 • ועוד


אופן הפנייה לקב"סיות המועצה
כל תושב רשאי לפנות אל קצינות הביקור הסדיר במועצה, באופן ישיר, באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה, או באמצעות הצוות החינוכי במסגרת החינוכית בה שוהה הילד.

 
פרטי קשר
קצינות ביקור סדיר
טלפון: 04-9802870
פקס: 04-9803777