תחום רווחה חינוכית ושיקום שכונות, פועל בשיתוף עם מוסדות החינוך ומחלקת הרווחה ונותן מענה בתחומים הבאים: פיתוח תשתיות בשכונות בתחום הרגשי והחברתי, קידום ההישגים הלימודיים, צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות, תוך מימוש הפוטנציאל האישי של התושב.

שיפור ההישגים הלימודיים

  • הגדלת מספר הזכאים לתעודות בגרות.
  • מרכזים לימודיים לגיל הרך ולבני הנוער במטרה להנגיש שירותים לקידום ההישגים הלימודיים והתרבותיים.


תכניות לפי קהלי יעד:

הגיל הרך
תכנית "מהבית לבית הספר" – תכנית מוכנות לכיתה א'.

בתי הספר
"תכנית לפרט"ליווי פרטני של סטודנטיות למקצועות התרפיה, המגיעות באופן קבוע לבתי הספר ומלוות את התלמיד. התלמידים המתקבלים לתכנית נבחרים על ידי יועצת בית הספר ושאר הצוות החינוכי בהתאם לצורך.

חטיבת הביניים
"קולנוע מסייע" – תכנית ייעודית לבני חטיבות הבינים, התכנית מסייעת לתלמידים בעלי רקע סוציואקונומי חלש לבטא את עולמם הרגשי באמצעות הסרט.

מעברים
קיום מגוון פעילויות שמטרתן להקל על המעברים המלווים את הילדים ולאפשר להם נחיתה רכה במוסד הלימודי החדש: מעבר מגני הילדים לכיתה א' – אירוח גנים בבית הספר. מעבר מבית הספר לחטיבת הביניים והמעבר לתיכון באמצעות מופעים, הצגות או סדנאות.

שיקום שכונות

  • "תכנית אתגר" – פיתוח כישורי למידה ומניעת נשירה על ידי רכזת לכל בית ספר.
  • "מדריך מלווה" – תכנית למניעת נשירה המופעלת לכלל הגילאים, בכל מוסדות החינוך בשיתוף הקב"סיות.

     

פרטי קשר
ראודמה מוראד קייס – רכזת תחום רווחה חינוכית ושיקום שכונות
מחלקת החינוך.
טלפון: 04-9802220 שלוחה 1.