מכרז תכנון מפורט מתחם ה-4 32-2020 פרסום חדש – להגשה עד 27/08/2020 בשעה 15:00