מכרז 01/2021 – ספרן / מידען בספרייה הציבורית – להגשה עד 25/03/2021 בשעה 14:00