מכרז 15-2020 מרחב הכלה בית ספר יסודי ג' – להגשה עד 05/07/2020 בשעה 14:00