מכרז 16-2020 פיתוח בגרעין הכפר הישן המוגדר כאזור שיקום שכונות – להגשה עד 23/07/2020 בשעה 15:00