מכרז 17-2020 איטום מרכז גפן – להגשה עד 05/07/2020 בשעה 14:00