מכרז 18-2020 שיפוץ מחלקת רווחה – להגשה עד 05/07/2020 בשעה 14:00