מכרז 19-2020 שיפוץ בניין המועצה – להגשה עד 05/07/2020 בשעה 14:00