מכרז 20/2020 הרחבת מאגר ספקים ויועצים – להגשה עד 15/07/2020 בשעה 14:00