מכרז 22-2020 עבודות ניקוז ביישוב – להגשה עד 29/7/2020 בשעה 14:00