מכרז 23-2020 השלמת שיפוץ מבנה הורה ילד – להגשה עד 29/07/2020 בשעה 14:00