מכרז 27-2020 השלמת עבודות שיפוץ ופיתוח מבנה המתנס והחנייה – להגשה עד 14/09/2020 בשעה 15:00