מכרז 29-2020 שיפוץ אולם פיס ליד בית ספר מקיף – להגשה עד 18/08/2020 בשעה 14:00