מכרז 30-2020 פיתוח מעגל תנועה בכניסה לכפר – להגשה עד 14/09/2020 בשעה 15:00

שימו לב, קבלנים עם סיווג קבלני ג-200- 1 וקבלנים עם סיווג קבלני ג-100- 1 יכולים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה.