מכרז 31-2020 – שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ורווחה ולהסעות שונות ואקראיות של המועצה – להגשה עד 09/08/2020 בשעה 12:00