מכרז 34-2020 תכנון מפורט מתחם 3 פרסום חדש – להגשה עד 27/08/2020 בשעה 15:00