מכרז 36-2020 הכנת תכנית בנין עיר ונספח בינוי ה-2 (מורדות מזרחיים) – להגשה עד 06/09/2020 בשעה 12:00