מכרז 37-2020 הכנת תכנית בנין עיר ונספח בינוי ה-8 (צפון מערב) – להגשה עד 06/09/2020 בשעה 12:00