מכרז 39/20 שיפוץ בית לוויות ובית עלמין ישן – להגשה עד 25/10/2020 בשעה 15:00