מכרז 40/2020 תיקון ליקויים בטיחותיים 2020 – להגשה עד 25/10/2020 בשעה 15:00