מכרז 43/2020 אנרגטית התייעלות – להגשה עד 12/11/2020 בשעה 15:00

מאילוצים אנו דוחים את ההגשה עד ליום 12/11/2020 במקום 5/11/2020 , חוברת המכרז תהיה מעודכנת באתר ביום 2/11/2020 ,שאלות והבהרות מאריכים עד 5/11/2020

מסמך הארכת תוקף – לחץ כאן

מסמכי המכרז – לחץ כאן

כתב כמויות – לחץ כאן

מפרט טכני ומדריך יישום – לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן