מכרז 44/2020 שדרוג מערכת הסקה מבנה המתנ"ס – להגשה עד 29/11/2020 בשעה 15:00