מכרז 45/2020 פיתוח חצר ושיפוץ מועדונית אינטנסיבית – להגשה עד 05/11/2020 בשעה 15:00