מכרז 46/2020 עבודות בטיחות בכביש 15 – להגשה עד 15/12/2020 בשעה 15:00

מסמכי המכרז – לחצו כאן

כתב כמויות – לחצו כאן