מכרז 48/2020 שיפוץ מועדון נוער – להגשה עד 31/01/2021 בשעה 15:00