מכרז 49/2020 הקמת שלד מבנה בית יד לבנים – להגשה עד 31/01/2021 בשעה 15:00