ממונה על מניעת הטרדה מינית
בשנת 1998 נחקק בישראל החוק למניעת הטרדה מינית. על פי החוק, מקומות עבודה נדרשים להבטיח סביבת עבודה בטוחה ולטפל ביעילות במקרים של הטרדה או התנכלות.

תפקידי הממונה:
קבלת תלונות בנושאי הטרדה מינית- בירור התלונה ומתן המלצות למעסיק, קידום תוכניות מניעה ברשות, ימי עיון והעלאת המודעות בנושא על מנת למגר את התופעה.
למידע נוסף על תפקידי הממונה באתר כל זכות>


הטרדה מינית היא:

על-פי סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית היא:

  1. סחיטת אדם באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
  2. מעשים מגונים.
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן.
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן.

כאשר המעשים המנויים בסעיף 3 ו-4 לעיל: הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם, מתקיימים במצבים הבאים, מעשים אלו מהווים הטרדה מינית גם מבלי שאותו אדם הראה שאינו מעוניין בהם:

  • ניצול של יחסי מרות בעבודה
  • ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך, טיפול בקטין, חסר ישע או במטופל.
  1. התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו, למיניותו, או לנטייתו המינית של אדם, בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא.
  2. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

למידע נוסף על הטרדות מיניות באתר כל זכות

הממונה על מניעת הטרדה מינית במועצה מקומית בית ג׳ן:
שם האחראית: היבה סלאלחה
טלפון נייד:  054-9129674
טלפון נייח: 04-9802220