פרסום מיזם המלגות המשותפות לשנה"ל תשפ"ד

תקנון – לחצו כאן