אישור לטאבו ושירותי רשות האוכלוסין

תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס
העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהמועצה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. תעודה זו מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).
על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליך להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה.

תוקף התעודה
עד שנה מיום תשלום אגרת טאבו, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, כהגדרתו בפקודת העיריות, בגין הנכס לתקופה זו.

תהליך קבלת התעודה (טאבו):

 1. יש להגיע פיזית, בשעות קבלת הקהל, למשרדו של פקיד המקרקעין והאוכלוסין בצירוף המסמכים הנדרשים: חוזה מכר/ העברה ללא תמורה, חתום על ידי עורך דין.
  שעות קבלת קהל
  ימים א'-ה' בשעות 08:00 -15:30.
 2. פקיד המקרקעין מוציא את האישור (שאינו חתום), ומפנה למחלקת הגביה לצורך הסדר תשלום חובות במידה וקיימים.
  שימו לב! יש לבצע תשלום אגרה על סך 20 ₪ (נכון לתעריף 2019 ) ולשמור את הקבלה לצורך המשך תהליך.
 3. במידה וקיימים חובות, יש להסדירם מול פקיד המקרקעין במעמד הפגישה.
 4. לאחר ביצוע התשלום, יקבל התושב קבלה, עמה ייגש פיזית ללשכת ראש המועצה, בלשכת נדרש להחתים את האישור.
 5. לאחר קבלת החתימה מלשכת ראש העיר, האישור נכנס לתקפו.

משך התהליך
לרוב, התהליך מתבצע עוד באותו היום ולעיתים מתארך עד לשלושה ימי עסקים.

משכנתה
בעל נכס המבקש למשכן או לשעבד את הנכס שבבעלותו, נדרש להציג לרשם המקרקעין תעודה מהרשות כתנאי לרישום משכנתה.
התעודה מעידה על העדר חובות ארנונה בלבד של בעל הנכס ביחס לנכס, עד למועד תוקף התעודה.

תוקף התעודה 
עד שנה ממועד אישור הבקשה, בתנאי ששולמו מלוא תשלומי הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל
הנכס, כהגדרתו בפקודות העיריות, בגין הנכס לתקופה זו.

תהליך קבלת התעודה:

 1. יש להגיע פיזית, בשעות קבלת הקהל המצוינות, למשרדו של פקיד המקרקעין והאוכלוסין, בצירוף המסמכים הנדרשים: שטר מכר ונסח טאבו.
  שעות קבלת קהל
  ימים א'-ה' בשעות 08:00 -15:30.
 2. פקיד המקרקעין מוציא את האישור (שאינו חתום), ומפנה למחלקת הגביה לצורך הסדר תשלום חובות במידה וקיימים.
  שימו לב! יש לבצע תשלום אגרה על סך 20 ₪ (נכון לתעריף 2019 )
 3. במידה וקיימים חובות, הלקוח מתבקש להסדירם במעמד הפגישה. לאחר התשלום תתקבל קבלה אתה יחזור התושב לפקיד להחתמה. לאחר קבלת החתימה, נכנס האישור לתקפו.

שירותי משרד האוכלוסין בבניין המועצה:

 1. עדכוני כתובת
  נדרש להגיע פיזית לפקיד המקרקעין והאוכלוסין ולקבל טופס אותו יש למלא ולהגיש לפקיד. הפקיד שולח את הטופס ישירות למשרד הפנים.
 2. רישום ילדים בתעודת זהות
  יש להצטייד בתעודת לידה ובתעודת זהות של ההורים ,בצירוף הספח. מסמכים אלו יש להגיש פיזית לפקיד המקרקעין והאוכלוסין במועצה והוא מעבירם להמשך טיפול ברשות האוכלוסין. בסיום הטיפול הפקיד יתקבלו הספחים המעודכנים בדואר או במועצה.
 3. מתן תיעוד (תעודת לידה, תמצית רישום, תעודת פטירה)
  נדרש להגיע פיזית לפקיד המקרקעין והאוכלוסין במועצה ולקבל טופס, אותו יש למלא ולהגיש לפקיד. בסיום התהליך נשלחת התעודה בדואר ישירות אל מבקש השירות.

פרטי קשר
פקיד המקרקעין והאוכלוסין – נסיף
טלפון: 050-2427845
דוא"ל: [email protected]

כתובת
בניין המועצה – בית ג'אן.