תעודת אישור תושבות בבית ג'אן מקנה לבעליה הטבות במס מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה. (פטורים והנחות ממיסים) התשמ"ה-1985. ההטבה ניתנת לאדם שמרכז ביישוב זה.  

תהליך קבלת תעודת אישור תושב
יש להגיע פיזית, בשעות קבלת הקהל, למחלקת הגבייה במועצה, בצירוף המסמכים הנדרשים: תעודת זהות עם הספח, ובו מצוינת כתובת הנכס בו הנכם מתגוררים. עובד באזור, נדרש להמציא אישור מעסיק או תלוש שכר.

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה' בשעות 08:00 -15:30.

  1. פקיד מחלקת גבייה מוציא את האישור, ומפנה למחלקת הגביה לצורך הסדר תשלום חובות במידה וקיימים.
    שימו לב! יש לבצע תשלום אגרה על סך 20 ₪ (נכון לתעריף 2019 ) ולשמור את הקבלה לצורך המשך תהליך.
  2. במידה וקיימים חובות, יש להסדירם מול פקיד הגבייה במעמד הפגישה.
  3. לאחר ביצוע התשלום, יתקבל אישור התושב.

משך התהליך
לרוב, התהליך מתבצע עוד באותו היום, במעמד הפגישה.

פרטי קשר
מחלקת גבייה – לוטפי טאפש.
טלפון: 04-9802220