את תשלום הארנונה ניתן לשלם:

  • בתשלום שנתי אחד- מראש עבור כל השנה.
  • בתשלום תקופתי (דו חודשי) – שישה תשלומים דו חודשיים

איך משלמים?

  • בכרטיס אשראי- בדואר, בטלפון או פיזית במחלקת הגביה/ארנונה
  • במזומן/המחאה- במחלקת הגבייה, בדואר
  • בהוראת קבע- הדרך הנוחה והיעילה לתשלום חשבון הארנונה: תשלום בהוראת קבע דו חודשי שוטף, יזכה את המשלם בהנחה של 2% מהתשלום.
    • הוראת קבע בכרטיס אשראי- ניתן לבצע במחלקת הגביה.
    • הוראת קבע בבנק- יש למלא את פרטי הלקוח ואת פרטי חשבון הבנק ולהחתים את הבנק על טופסהצטרפות לתשלום ארנונה כללית בהוראת קבע בבנק. יש לשלוח את הטופס החתום וסרוק במייל או בפקס, או למסור אותו במחלקת הגבייה. מי שאין בידיו טופס, יכול לפנות לבנק האישי שלו בצירוף קוד המוסד 30578 של המועצה המקומית בית ג'אן ויחתימו עבורו הרשאה להוראה.

לידיעתך- ניתן להפסיק את הוראת הקבע בכל רגע בהודעה בכתב למחלקת הגבייה.

כדאי לשלם את הארנונה בזמן!

תשלומי פיגורים- אי תשלום במועד גורר תוספת חיוב בתשלומי פיגורים, בשיעור 0.5% לחודש, לפי תיקון לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980.

פרטי קשר:
מחלקת גבייה/ארנונה

שעות פעילות: 07:30 -16:00
שעות קבלת קהל: 08:00 -15:30
לוטפי טאפש – 050-4432156
אומימה – 050-7580279