מועצה מקומית בית ג'אן מפעילה מערך ביטחון וחירום.

ביטחון בשגרה
תפקיד המערך בשגרה הינו להבטיח את ביטחון פעילות המועצה ומוסדות החינוך שבכפר, לדאוג לשלום כלל תושבי הכפר ובאיו, לשתף פעולה עם גורמי הביטחון האזרחיים בשמירה על הסדר והביטחון ולהיערך למצבי חירום אפשריים. (הכנת המערך האזרחי בשגרה לחירום הכולל הכשרות תרגול ושינון נהלים וכשירות הציוד והאמצעים).

ביום ה 31/10/2019 נחנך מרכז ההפעלה בחירום ובעתיד הקרוב ישמש גם כמוקד מוניציפלי אשר יפעל גם בשגרה וייתן מענה לפניות הציבור הרחב מול גורמי המועצה. מספרי ההתקשרות למוקד יפורסמו בהמשך לטובת כלל הציבור.

ביטחון בשעת חירום

בשעת חירום, תפקיד מערך החירום העירוני הינו מתן מענה לצורכי התושבים והמבקרים בכפר, באופן שיאפשר המשך שגרת חיים הסבירה לתושבי הכפר, לעובדים, לבעלי העסקים ולמבקרים בו.

היערכות המועצה לחירום
ההיערכות לחירום כוללת הגדרה של תפקידים ודרכי פעולה בשעת חירום, גיבוש נוהלי עבודה בחירום על פי תרחישי חירום שונים, הכשרת רכזי הביטחון במוסדות החינוך וקיום תרגילים במוסדות החינוך ובמועצה, גיוס מתנדבים והכשרתם, תיאום ההיערכות עם גופי ציבור בעיר ועם פיקוד העורף.


תחומי היערכות המועצה בחירום

  • עדכונים בזמן אמת ומידע לציבור
  • תמיכה נפשית וסיוע פיזי לאנשי הקהילה
  • פתיחת מרכזי פינוי וקליטה
  • הבטחת זמינות המים, בכמות ובאיכות הכרחיים לקיום השוטף.
  • הפעלת מערכת החינוך, בהתאם למתכונת שתיקבע על ידי הממשלה והמועצה
  • טיפול במבנים ובתשתיות שניזוקו והשבתם לכשירות
  • הפעלת מערך מתנדבים
  • מתן שירותים חיוניים

     

פרטי קשר – ביטחון וחירום
סהיר נג'ם
מנהל החירום והביטחו קב"ט יישובי
נייד 0509022318
[email protected]

טלפונים נוספים:

050-5395067

050-9022026