מחלקת רישוי עסקים מופקדת על יישומו של חוק רישוי עסקים במועצה האזורית בית ג'אן ומטפלת במתן היתרים, טיפול בבקשות לרישיון עסק, אכיפת בתי עסק ועוד.

מדיניות המועצה המקומית בית ג'אן – מפרט רשותי לרישוי עסקים

תהליך הרישוי

 

תכנון והכנת תכנית
תקנות רישוי עסקים מחייבות כל עסק הטעון רישיון, להגיש תכנית עסק החתומה על ידי איש מקצוע מוסמך.
לאחר הכנת תכנית העסק ניתן יהיה להגיש בקשה לרישיון.     

 

הגשת בקשה לרישיון עסק

1. על המבקש להגיש למחלקת רישוי עסקים בבניין המועצה, טופס בקשה לרישיון עסק.
שימו לב! יש להקפיד על מילוי הטופס במלואו.

 1. מחלקת רישוי עסקים תעביר את הבקשה לגורמי הרישוי השונים לפי פירוט העסק: כבאות, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, הוועדה לתכנון ובנייה, תאגיד המים "פלג הגליל" ועוד.
 2. לאחר קבלת האישור, מבקש הבקשה יתבקש לשלם אגרת רישוי על סך 323 (נכון לתעריף 2019), במחלקת הגבייה.
 3. לאחר התשלום, יציג המבקש את הקבלה במחלקת רישוי עסקים ויקבל את רישיון העסק.

  שימוש חורג
  על פי ההנחיות בנוגע למבנים שאינם מוסדרים, יש להגיש, בנוסף לגורמי הרישוי שצוינו לעיל, גם בקשה לוועדה לתכנון ובניה ואישור ממהנדס העיר, במקרה הצורך. הוועדה תוודא שהמבנה חוקי ובעל היתר ובאם אין היתר – האם הוא עומד בהגדרות רישיון ללא היתר והאם הוא מותאם לשימוש על פי התב"ע.

  רישיון לאירוע המוני חד פעמי
  יש להגיש בקשה במחלקת רישוי עסקים והבקשה תיבחן על ידי קצין הביטחון ומול שאר הגורמים הרלוונטיים: משטרה, כבאות, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ועוד.


פרטי קשר:
מנהל מחלקת רישוי עסקים – סדיק נג'ם

דוא"ל[email protected]
טלפון: 04-9802220.
נייד: 050-8440005.
שעות קבלת קהל: ימים א'- ה' בשעות 08:00 -16:00.י