מרכז עוצמה פועל עבור קידומה של אוכלוסייה החיה בעוני ובהדרה ברחבי המועצה. המרכז הוקם במטרה לקדם את איכות חייהם של התושבים ולקדם מודעות לתופעה של חיים תחת עוני והשלכותיה. במסגרת הטיפול, המרכז שם דגש על 4 נושאים אלו: תעסוקה, מיצוי זכויות, כלכלת המשפחה ושילוב מיטבי בקהילה.

כיצד ניתן לפנות למרכז עוצמה?

תושבים המטופלים במחלקת הרווחה
תושבים המטופלים כבר במסגרת הרווחה במועצה, יפנו למרכז עוצמה באמצעות פנייה לעובד הסוציאלי המשפחתי שיתאם ישירות עם עובדי מרכז עוצמה.

תושבים שאינם מטופלים במחלקת הרווחה
תושבים שאינם מטופלים במחלקה ומעוניינים להצטרף לתכנית, יוכלו לפנות למחלקת הרווחה באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה, לצורך אבחון ובחינת הצרכים. במידה ויוחלט כי אכן נדרש טיפול, יופנו התושבים למרכז על ידי מחלקת הרווחה.

כאשר מתקיימות פעולות קהילתיות רחבות במרכז, יוכלו גם תושבים שאינם נמנים עם לקוחות המחלקה להצטרף לפעילות באמצעות פנייה ישירה למרכז.
שימו לב! במקרים אלו, תינתן עדיפות בקבלת מענה ראשוני, ללקוחות המחלקה.

פרטי קשר

מרכז עוצמה
טלפון:  072-2155179
שעות פעילות: בימים א' – ה' בשעות 08:00 -16:00

מחלקת הרווחה
מנהל – עו"ס זיאד קבלאן
עובדת מינהל וזכאות – אקבאל קיס
טלפון: 04-9802224
פקס: 04-9805234
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלת קהל
בימי ג' -בשעות 09:00 -12:00 ובשאר הימים, בתיאום טלפוני.