העבודה הסוציאלית הקהילתית במועצה פועלת להנעה ולהובלה של שינוי וצדק חברתי בקרב קהילות, קבוצות וארגונים. אנשים החולקים מאפיינים וקשיים משותפים, מתאגדים יחדיו ופועלים למען שיפור איכות חייהם.

מוקדי ההתערבות של העבודה הקהילתית
פיתוח מנהיגות, איגום משאבים, שיתוף בין ארגונים והתערבות בתוכם, פיתוח שירותים מתוך ניתוח ומיפוי למציאת שירותים חסרים, קבוצות לעזרה עצמית, קידום חקיקה והכרת חוקים, חוסן קהילתי ועוד.

מסגרת הפעולה של העבודה הקהילתית
העבודה הקהילתית מכירה ביכולתם ובזכותם הבסיסית של יחידים, קבוצות וקהילות להיות שותפים להחלטות ולפעולות המשפיעות על איכות חייהם.
עבודה קהילתית הינה שיטת עבודה החותרת להקל על מצוקות חברתיות על ידי התערבות ליצירת שינוי חברתי במישור הארגוני.

היעדים של העבודה הקהילתית

  1. סיוע לאנשים לפעול במשותף לפתרון בעיותיהם.
  2. להבטיח שיחולו שינויים במערכות בסביבה כך שיענו בצורה הולמת לצרכים המשתנים של תושבי הקהילה.

מגמות העבודה הקהילתית

  1. שיפור השירותים הניתנים לתושבי הקהילה.
  2. קידום יכולת ההתמודדות של אוכלוסיות חלשות ואוכלוסיות במצוקה והצמחת מנהיגות אחראית ומוכשרת.
  3. לחזק את מעורבות והשתתפות האזרחים בחיי הקהילה.
  4. סיוע בפיתוח קהילתי.
  5. השפעה על עיצוב מדיניות חברתית.
  6. פיתוח שירותים חדשים בקהילה.
  7. פיתוח גישות קהילתיות בשירותים ויצירת תיאום בין ארגוני.


פרטי קשר
המחלקה לשירותים חברתיים
עו"ס היבה סלאלחה
טלפון
054-3129674
דוא"ל
[email protected]