גן הילדים הוא שער הכניסה של ילדינו למערכת החינוך הממסדית. חשוב לנו שדור ההמשך יקבל את החינוך הטוב ביותר האפשרי בתנאים הטובים ביותר האפשריים.

מועד הרישום:
כבכול שנה, הרישום לגני הילדים מתבצע במועצה המקומית בית ג'אן בין התאריכים 1.2.2019 ועד ל28.2.2019

 שנתוני הרישום:

 • גילאי 5 שנים- גן חובה- – ילדים שנולדו בין 01.2014- 31.12.2014
 • גילאי 4 שנים- גן טרום חובה- ילדים שנולדו בין 01.01.2015- 31.12.2016 (שנתון ב'- אין צורך להגיע לרישום, הרישום מתבצע באופן אוטומטי)
 • גילאי 3 שנים- גן טרום טרום חובה- ילדים שנולדו בין 01.01.2016- 31.12.2016

תהליך הרישום:

 1. רישום במחלקת החינוך – במשרדה של מ"מ רכזת הגנים, במועדים המפורסמים, באמצעות טופס בו תתבקשו למלא את פרטי הילד ואת שם הגן והגננת אליו אתם מעוניינים להירשם, לפי אזור מגוריכם.
 2. רישום באתר האינטרנט של המועצה – בסיום הרישום יש להדפיס את הטופס, ולהביא אותו יח' לחינוך קדם יסודי במועצה המקומית בית ג'ן.

אנא להקפיד במילוי כל הפרטים עם כתובת מלאה, מס' טלפונים, וכתובת דואר אלקטרוני.

הערות ודגשים לרישום:

 • יש להצטייד בתעודת הזהות של שני ההורים
 • הרישום לכל הגילאים מתבצע על פי כתובת המגורים העדכנית, כפי שמעודכנת בספח תעודת הזהות.
 • אין חשיבות/ עדיפות ליום הרישום. השיבוץ ייעשה רק בתום תקופת הרישום.
 • מחלקת החינוך עושה כל שביכולתה כי להיענות לבקשת ההורים.

מסמכים נדרשים:

 • תשלום שובר דמי השירות (דמי השתתפות קרב 151 ₪, ביטוח 49 ₪ ) אותו קיבלתם בדואר
 • תעודת זהות בה מופיע שם הילד אותו בכוונתכם לרשום

הודעת השיבוץ:
הרישום לגן הוא בגדר בקשה בלבד, הודעה סופית של שיבוץ תימסר במהלך חודש יוני.

 הגשת ערר על השיבוץ שקיבלתם:
לכל הורה ניתנת האפשרות לערער על תוצאות השיבוץ. את הערעור מגישים בעירייה תוך שבעה ימים מיו קבלת השיבוץ.  יש למלא טופס ערעור, ולפרט את סיבות הערעור.
התשובה תשלח בדואר. תשובת הערעור הינה סופית.

תשלומי חינוך

 • ביטוח תאונות אישיות – תשלום חד פעמי
  גובה הסכום נקבע ע"י משרד החינוך ומפורסם לקראת פתיחת שנת הלימודים – בשנת הלימודים הנוכחית נקבע תשלום בסך 45 ש"ח. התשלום ייגבה באמצעות מחלקת הגביה .
 • סל תרבות ארצי – תשלום חד פעמי
  חשיפת הילדים למופעי תרבות מתחומי האומנות השונים. המחיר המרבי נקבע מדי שנה ע"י משרד החינוך ומפורסם לקראת שנת הלימודים – בשנת הלימודים תשע"ט נקבע תשלום סך של 40 ש"ח בגני הילדים.
 • תוכניות העשרה – תכנית קרב תשלום חד פעמי ושנתי עבור שני חוגים בכל גן – (במסגרת תשלומי רשות)

 במימון ההורים – תשלום 180 ₪ עבור שני החוגים שנתי . במימון הרשות – 50 ₪ פר תלמיד. בכל גן מופעל שני חוגים להעשרה לבחירת הגננת , בתדירות פעמיים בשבוע חוג מוסיקה, חוג סיפור, וחוג חשיבה חשבונית.

 • תשלומים עבור טיולים, מסיבות ופעילויות נוספות בגן על פי המותר לגבייה בחוזר מנכ"ל ,יגבו בנפרד בגן הילדים.

רישום לתוכנית יוח"א- תוכנית ניצנים

תכנית ניצנים – גני ילדים אחרי הצהריים מ 14:00- 16:00

תכנית ניצנים הינה תכנית חינוכית העשרתית התומכת בהמשך ליום הפורמאלי .

מטרתה של התכנית היא לתת מענה חינוכי , איכותי , חוויתי , והפגתי על ידי הפעלת תוכנית פדגוגית המותאמת לגיל הילדים ולצורכיהם ההתפתחותיים והאישיים .

כדי שהשירות יהיה מיטבי החברה נותנת תמיכה מקצועית מתמשכת למדריכות וסייעות ניצנים, אשר תתקיים הנחיה בסיסית הכוללת 25 שעות פיתוח מקצועי לצוותים בקבוצות עמיתים , מתוכם  שעות העוסקת בתוכן פדגוגי המותאם לצהרונים , הכשרת עזרה ראשונה , הכשרת הזנה ותזונה .

כל יום בניצנים מוגשת ארוחה בריאה עטופה בחום ואהבה , פעילות עם מדריכת ניצנים.

פעמיים בשבוע יש בגן חוג חיצוני : חוג אומנות הפיסול

                                                        חוג זומבה ותנועה וצליל

                                                        חוג תיאטרון בובות ודרמה

התשלום עבור ילד הינו 50 ₪ לחודש .

תאריך תחילת התכנית 12.9.2019

תאריך סיום התכנית 30.6.2020

תשלום חודשי עבור ילד – לנרשמים בלבד, 50₪, עלות שנתית 450₪ .
גביית התשלומים מתבצעת במחלקת הגביה במועצה המקומית בית ג'ן. קומה 2

לידיעתכם:
הרישום כולל התחייבות ההורים להשתתפות ילדם במהלך כל השנה.

לפרטים נוספים:

 • מנהל אגף החינוך- מר מוהנא טאפש
  טלפון: 050-9022319
 • מנהלת היחידה לחינוך קדם יסודי גב' אבתהאג' סלאלחה
  טלפון
  : 050-8350090
 • רכזת תכנית ניצנים גב' מיס אבו סאלח
  טלפון: 054-9480838
 • מזכירת המחלקה : – גב' מהא זויהד 
  טלפון: 052-5992533
 
 

טפסים לרישום לגני הילדים:

  מילת ראש המועצה ומחלקת החינוך 

  רישום גני ילדים לקראת שנה"ל תש"פ

  טפסים לרישום בגנים

  נוסח הרשאה ייפוי כח אפוטרופוס

  כתב הצהרה והתחייבות לתלמיד להורים החיים בנפרד רישום לגנים

  טופס הצהרת סודיות בקשת הרשאה

  טופס בקשה למלווה לתלמיד למטרות טיפוליות או השגחה

  חריגי גיל

  התחייבות הורים תכנית ניצנים תש"פ

  הודעת רישום הורים תש"פ