לפרטים נוספים:

 • מנהל אגף החינוך- מר מוהנא טאפש
  טלפון: 050-9022319
 • מנהלת היחידה לחינוך קדם יסודי גב' אבתהאג' סלאלחה
  טלפון
  : 050-8350090
 • רכזת תכנית ניצנים גגב' אמאני מחמוד
  טלפון: 050-5776772
 • מזכירת המחלקה : – גב' מהא זויהד 
  טלפון: 052-5992533
 
 

טפסים לרישום לגני הילדים: