דבר ראש המועצה

הורים יקרים,
ברכות ואיחולים על הצטרפות ילדכם למשפחת גני הילדים בבית ג'ן לשנת הלימודים תשפ"ד .
בבית ג'ן נושא החינוך נמצא בראש סולם העדיפויות והוא מתחיל כבר בגן הילדים, הילדים שלכם הם דור העתיד שלנו.
למען התפתחותם המיטבית של ילדיכם ,כולנו שותפים לאמונה כי ההשקעה בגיל הרך היא הבסיס להתפתחות ילדיכם.

מחלקת החינוך, בשיתוף משרד החינוך, מקדמת פעילויות חינוכיות ומגוונות בגיל הרך, פעילויות שיפתחו יכולות חשיבה ויעשירו את עולמם של ילדיכם בדרכים חדשניות ויצירתיות.

התפיסה המלווה אותנו היא שעלינו לאפשר לכל ילד לבטא את ייחודיותו האישית ולפתח את מסוגלותו להתמודד עם האתגרים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים העומדים בפניו.

אנחנו רואים בכם, ההורים, שותפים מלאים בקידום התהליכים החינוכיים בגן הילדים , כקהילה סובבת ותומכת לחיזוק ילדיכם בכל אתגר והתנסות חדשה, אנחנו מאמינים בילדיכם וסומכים עליכם שתיקחו חלק חיובי ופעיל על מנת לאפשר התייחסות אישית מיטבית לכל ילד ועל מנת שילדיכם יתנסו מעשית וחווייתית, יהיו מוכנים להמשך לימודיהם בבתי הספר וירכשו תחושת מסוגלות והצלחות לשנות הלימוד הבאות ולהמשך חייהם ….

היחידה לחינוך קדם יסודי משקיעה מאמצים רבים כדי לאפשר לכם רישום למערכת הגנים בדרך נוחה, זמינה וראויה.
נעמיד לרשות ילדיכם את הכלים למעבר מוצלח, להתמודדות עם חברת ילדים ועם גבולות ואתגרים, לרכישת עצמאות וכלים ולקידום יכולות סנסומוטוריות, לשוניות, רגשיות וחברתיות.

מאחל לכם ולילדכם שנת לימודים מהנה, מעניינת ופורייה וכמובן בריאה.

שלכם/ן ולמענכם/ן

עו"ד ראדי נג'ם
ראש המועצה המקומית
בית ג'ן

דבר מחלקת החינוך והיחידה לחינוך קדם יסודי

הורים יקרים,
אנו מברכים אתכם ואת ילדכם לקראת כניסתכם למערכת החינוך הקדם יסודית בבית ג'ן בשנה"ל תשפ"ד בברכת הצלחה. זהו שלב מרגש ומשמעותי עבורכם ועבור הילדים העושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך הפורמלית.

מועצה מקומית בית ג'ן בשיתוף משרד החינוך משקיעה משאבים רבים בקידום מערכת החינוך בכפר, מתוך אמונה כי ההשקעה בחינוך בגיל הרך משמעותית להתפתחותם ולמיצוי יכולותיהם של הילדים בהמשך דרכם.

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית בעלת מרחב התפתחותי משמעותי הנותנת מענה לצרכים הגופניים, הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים, מפתחת את היצירתיות הטמונה בכל ילד וילדה, מרחיבה את תחומי התעניינותם ומאפשרת את מיצוי יכולותיהם.

מועצה מקומית בית ג'ן בשיתוף משרד החינוך, מאפשרים לצוותי הגנים ליזום, להוביל, ללמוד, לחקור וליצור את הגן הייחודי שלהם תוך אינטראקציה מיטבית ומתמדת בין כל השותפים.

אנו רואים חשיבות רבה בקידום ילדי הגן בכל התחומים בהתאם לנקודות החוזק שלהם ולצרכיהם הייחודיים מתוך אמונה ביכולתו של כל ילד וילדה להתקדם ולהצליח, תוך שימת דגש על התמקצעות מתמדת של הצוותים החינוכיים.

בברכת שנה טובה מוצלחת ומשגשגת.
צוות מחלקת החינוך ימשיך לעמוד לרשותכם בכל עת.

שלכם/ן ולמענכם/ן

      מהנא טאפש                                                                אבתהאג' סלאלחה

מנהל מחלקת החינוך                                               מנהלת היחידה לחינוך קדם יסודי