מכרז פומבי 26/2020 – סימון כבישים בצבע והצבת תמרורים עבור רשויות האשכול – להגשה עד 09/12/2020 בשעה 12:30

מכרז פומבי 26/2020 - סימון כבישים בצבע והצבת תמרורים עבור רשויות האשכול אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לסימון כבישים בצבע והצבת תמרורים ישירות ברשויות האשכול אשר יתקשרו…

להמשך קריאה מכרז פומבי 26/2020 – סימון כבישים בצבע והצבת תמרורים עבור רשויות האשכול – להגשה עד 09/12/2020 בשעה 12:30